Ταυτόχρονος προγραμματισμός - Αθήνα: Κλειδάριθμος (Εκδοτικός οργανισμός), 1997

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ben-Ari, M. (1948-)
  1. Σταυρόπουλος, Γιώργος
  1. Αθήνα
  1. Κλειδάριθμος (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 1997