1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ. (1947-)
  2. Ελληνική
    1. Δημοκρατία
    2. Ελλάδα