Γεωργία ακριβείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γέμτος, Θεοφάνης
  2. Φουντάς, Σπυρίδων
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 246 σελίδες : πίνακες, εικόνες, γραφήματα
 6. 9789606031359
  1. 1. Γενική Εισαγωγή Γεωργίας Ακριβείας 
   2. Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) 
   3. Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής 
   4. Αισθητήρες για μέτρηση παραμέτρων εδάφους και καλλιεργειών 
   5. Τηλεπισκόπηση 
   6. Ανάλυση δεδομένων γεωργίας ακριβείας 
   7. Εφαρμογή μεταβλητών δόσεων εισροών, διαφοροποίηση συγκομιδής 
   8. Αξιολόγηση συστημάτων - Οικονομικότητα 
   9. Ρομποτική στη γεωργία 
   10. Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη Ελλάδα 
   11. Αξιολόγηση - προοπτικές