Γεωργία ακριβείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φουντάς, Σπυρίδων
  2. Γέμτος, Θεοφάνης
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Γενική Εισαγωγή Γεωργίας Ακριβείας 
   2. Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) 
   3. Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής 
   4. Αισθητήρες για μέτρηση παραμέτρων εδάφους και καλλιεργειών 
   5. Τηλεπισκόπηση 
   6. Ανάλυση δεδομένων γεωργίας ακριβείας 
   7. Εφαρμογή μεταβλητών δόσεων εισροών, διαφοροποίηση συγκομιδής 
   8. Αξιολόγηση συστημάτων - Οικονομικότητα 
   9. Ρομποτική στη γεωργία 
   10. Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στη Ελλάδα 
   11. Αξιολόγηση - προοπτικές