1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Φουντάς, Σπυρίδων
  2. Γέμτος, Θεοφάνης
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Γεωργία
  2. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  3. Καλλιέργεια
  1. Το βιβλίο αυτό καλύπτει τον ραγδαία ανερχόμενο κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας, που ενώ έχει ενσωματωθεί στα περισσότερα προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, στην Ελλάδα υπάρχει κενό από άποψη Πανεπιστημιακού συγγράμματος προσαρμοσμένο τόσο στης ανάγκες των φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής όσο και της Γεωργικής Μηχανικής. Συγκεκριμένο σύγγραμμα θα αναπτύξει τη θεωρία, τις τεχνολογίες, τη διαχείριση, την οικονομικότητα, την περιβαλλοντική αποτύπωση καθώς και τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θα υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις εφαρμογές της τηλεπισκόπισης για τη γεωργία ακριβείας καθώς και οι εφαρμογές της ρομποτικής στη γεωργία.

  1. Κάλλιπος