1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    1. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα της Δυναμικής, Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών τα τελευταία δέκα χρόνια. Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

      Επίσης, διδάσκει GIS σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Γενικό Τμήμα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη GIS, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή ψηφιακών χαρτών, το σχεδιασμό – κατασκευή της γεωβάσης και την τελική επεξεργασία των πολαπλών πληροφοριών που συλλέγονται καθώς και την παραγωγή διαφόρων θεματικών χαρτών.

      Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο στην γεωλογία το 1991 και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2000.

  3. Πατήστε εδώ