1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ευελπίδου, Νίκη
  2. Αντωνίου, Βαρβάρα
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Γεωγραφική ανάλυση
  2. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  1. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απόφθεγμα 20 χρόνων εμπειρίας στα ΓΣΠ και το οποίο έχει σκοπό να προσφέρει στην επιστημονική και φοιτητική κοινότητα ένα νέο σύγγραμμα που θα ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας, των εφαρμογών και της πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο των ΓΣΠ όπως και κάθε αντικείμενο πληροφορικής οφείλει να εξελίσσεται, οπότε οι συγγραφείς θεώρησαν επιβεβλημένο να προσφέρουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα ένα νέο, επικαιροποιημένο σύγγραμμα για τα ΓΣΠ.

   Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τη θεωρία που χρειάζεται για να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΓΣΠ, το πώς διαχειρίζονται την πληροφορία και τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχουν στην γεωγραφική διαχείριση και ανάλυση. 

   Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην εκμάθηση του ArcGIS αλλά η προσέγγιση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει σε βάθος το πώς και το γιατί, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ΓΣΠ και όχι αποκλειστικά το ArcGIS στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη ενότητα.

   Κάλλιπος