1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λόζιος, Στυλιανός
  2. Σούκης, Κωνσταντίνος
  3. Αντωνίου, Βαρβάρα
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Τεχνική γεωλογία
  2. Γεωλογική χαρτογράφηση
  1. Το e-book αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το υποχρεωτικό μάθημα της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και συμμετέχουν στις υποχρεωτικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των περισσότερων υποχρεωτικών βασικών μαθημάτων (αλλά και των εξειδικεύσεών τους) (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ κλπ.). Απευθύνεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες και σε όσους εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι για όλες τις εφαρμοσμένες μελέτες (ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ κλπ.) η Γεωλογική Χαρτογράφηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση της μελέτης (που ορίζεται σε όλα τα ΦΕΚ που καθορίζουν τις προδιαγραφές των μελετών αυτών).

   Η θεματολογία του καλύπτει όλα όσα σχετίζονται με την εργασία υπαίθρου και τη γεωλογική χαρτογράφηση, από τον απαραίτητο εξοπλισμό, τους κανονισμούς ασφαλείας και την οργάνωση της εργασίας (στόχοι, τακτική), μέχρι τη συγγραφή των Γεωλογικών Εκθέσεων και Μελετών. Οι μέθοδοι χαρτογράφησης, η σύνθεση των στοιχείων και η κατασκευή ενός γεωλογικού χάρτη (ή άλλων κατηγοριών γεωλογικών χαρτών), οι τεχνικές δειγματοληψίας, οι ενόργανες μετρήσεις και η καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων, αλλά και όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες που συνθέτουν την ηλεκτρονική χαρτογραφία, θα περιγράφονται και θα αναλύονται με λεπτομέρεια.

   Το e-book θα λειτουργεί ως αυτόνομο πλήρες σύγγραμμα και θα καλύπτει τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα χρόνια των σπουδών τους, αλλά και όλους τους ενεργούς πτυχιούχους Γεωλόγους, δεδομένου ότι η εργασία στην ύπαιθρο και η Γεωλογική Χαρτογράφηση αποτελούν το θεμέλιο λίθο για όλες τις ειδικεύσεις της επιστήμης της Γεωλογίας.

  1. Κάλλιπος