1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαναγιώτου, Ευάγγελος Π.
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα (Εκδοτικός οργανισμός), 2010