Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία

eSpeak

Το eSpeak είναι ένα συμπαγές σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία ανοικτού κώδικα. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες (http://espeak.sourceforge.net/languages.html) και απαιτεί λειτουργικό σύστημα Linux ή Windows.