Σεμινάρια προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά online σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας, όπως και συναντήσεις εργασίας συμβαλλόμενων στον κατάλογο της AMELib.


Τίτλος σειράς: Εναλλακτικοί τρόποι ανάγνωσης ατόμων με εντυποαναπηρία: η περίπτωση της οπτικής αναπηρίας

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022: Ενότητα 1: διαβάζοντας ένα epub αρχείο

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022: Ενότητα 2: διαβάζοντας ένα daisy αρχείο

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022: Ενότητα 3: διαβάζοντας ένα pdf αρχείο