Σεμινάρια προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά online σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας, όπως και συναντήσεις εργασίας συμβαλλόμενων στον κατάλογο της AMELib.


Τίτλος: 

Ημέρα: 

Ώρα: 

 

 

Προηγούμενα σεμινάρια και παρουσιάσεις :

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023: Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους και για Κοινωνικά Δίκτυα

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023: Σεμινάριο καταλογογράφησης στην AMELib 

• Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022: Εναλλακτικοί τρόποι ανάγνωσης ατόμων με εντυποαναπηρία: διαβάζοντας ένα pdf αρχείο

• Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022: Εναλλακτικοί τρόποι ανάγνωσης ατόμων με εντυποαναπηρία: διαβάζοντας ένα daisy αρχείο 

• Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022: Εναλλακτικοί τρόποι ανάγνωσης ατόμων με εντυποαναπηρία: διαβάζοντας ένα epub αρχείο 

• Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022: Βιβλιοθήκες & Δυσλεξία 

• Τετάρτη 2 Φεβρουάριου 2022: Οδηγίες (1.0) για την εκτύπωση κειμένου BRAILLE

• Τετάρτη 26 Ιανουάριου 2022: Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή προσβάσιμου PDF

• Τετάρτη 19 Ιανουάριου 2022: Οδηγίες (1.1) για την παραγωγή EPUB μέρος 2°

• Τετάρτη 12 Ιανουάριου 2022: Οδηγίες (1.1) για την παραγωγή EPUB μέρος 1°

• Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή ηχητικών αρχείων

• Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 : Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή DAISY BOOK 

• Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 : DOCX: οδηγίες (1.0) επεξεργασίας προσβάσιμων κειμένων docx μέρος 2°

• Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 : DOCX: οδηγίες (1.0) επεξεργασίας προσβάσιμων κειμένων docx μέρος 1°

• Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 : Οδηγίες (1.0) για τη μετατροπή αρχείων από pdf σε docx με τη χρήση του ABBYY FineReader μέρος 2°

• Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για τη μετατροπή αρχείων από pdf σε docx με τη χρήση του ABBYY FineReader μέρος 1°