Σεμινάρια προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας.

Ο πρώτος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων απευθύνεται στο προσωπικό των μελών του Σ.Ε.Α.Β, που ήδη εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί σε υπηρεσίες υποστήριξης εντυποανάπηρων ατόμων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΑΒ

 Ώρα: 11:00-12.00 | Μέσω πλατφόρμας: Zoom | Αίτηση συμμετοχής

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για τη μετατροπή αρχείων από pdf σε docx με τη χρήση του ABBYY FineReader μέρος 1ο

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για τη μετατροπή αρχείων από pdf σε docx με τη χρήση του ABBYY FineReader μέρος 2ο 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021: DOCX: οδηγίες (1.0) επεξεργασίας προσβάσιμων κειμένων docx μέρος 1ο 

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021: DOCX: οδηγίες (1.0) επεξεργασίας προσβάσιμων κειμένων docx μέρος 2ο 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή DAISY BOOK

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021: Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή ηχητικών αρχείων 

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022: Οδηγίες (1.1) για την παραγωγή EPUB μέρος 1ο

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022: Οδηγίες (1.1) για την παραγωγή EPUB μέρος 2ο

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022: Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή προσβάσιμου PDF

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022: Οδηγίες (1.0) για την εκτύπωση κειμένου BRAILLE