Σεμινάρια προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά online σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας, όπως και συναντήσεις εργασίας συμβαλλόμενων στον κατάλογο της AMELib.


Online συνάντηση εργασίας συμβαλλόμενων στον κατάλογο της AMELib

Τρίτη 12 Απριλίου 2022: OPAC της AMELib: ζητήματα προς βελτίωση

Ώρα: 12.00 | Μέσω πλατφόρμας: Zoom | Δήλωση συμμετοχής (μόνο για πιστοποιημένους χρήστες συστήματος)