Σεμινάρια προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα Προσβασιμότητας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) διοργανώνει ενημερωτικά και εκπαιδευτικά online σεμινάρια σε θέματα προσβασιμότητας, όπως και συναντήσεις εργασίας συμβαλλόμενων στον κατάλογο της AMELib.