Αναγνώστες EPUB

Αναγνώστες DAISY

Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία

Το eSpeak είναι ένα συμπαγές σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία ανοικτού κώδικα. Υποστηρίζει πολλές γλώσσες (http://espeak.sourceforge.net/languages.html) και απαιτεί λειτουργικό σύστημα Linux ή Windows.

Αναγνώστες Οθόνης

Το NVDA εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου (ορατές ή κρυφές) στο γραφικό περιβάλλον χρήστη (εικονίδια, κουμπιά, κατάλογοι επιλογών, πλαίσια διαλόγου, λίστες, πλαίσια μηνυμάτων) ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και τις στέλνει στο σύστημα Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία, έτσι ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ακουστικά το γραφικό περιβάλλον, να μπορεί να πλοηγείται με ακουστική υποβοήθηση σε αυτό και να ακούει το κείμενο. Διατίθεται με ενσωματωμένο τον συνθέτη ομιλίας eSpeak, ο οποίος περιλαμβάνει πολλές γλώσσες μια εκ των οποίων είναι και η Ελληνική. Υποστηρίζει SAPI4 και SAPI5.