Αναγνώστες Οθόνης

NVDA

 Το NVDA είναι πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης υπολογιστή το όποιο δημιούργησαν από κοινού το 2006 ο Michael Curran και ο James the, τυφλοί προγραμματιστές οι ίδιοι που πίστευαν με πάθος στην καθολική πρόσβαση σε υπολογιστές από όλους.