Αν χρειαστώ περισσότερη βοήθεια;

Από την επιλογή «Επικοινωνία», μπορείτε να στείλετε προς τους διαχειριστές του συστήματος μηνύματα που σχετίζονται με την χρήση της Πολυτροπικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης AMELIB. Η λειτουργία αυτή αποτελείται από 3 υποχρεωτικά πεδία, το Όνομα του Χρήστη (Το όνομά σας), την ηλεκτρονική του διεύθυνση (Η διεύθυνση e-mail σας) και το πεδίο περιγραφής του μηνύματος (Μήνυμα).

Πώς επιλέγω γλώσσα;

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα που θα εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με την Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AMELIB.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 γλωσσών: της αγγλικής γλώσσας και της ελληνικής. Ως προεπιλεγμένη τιμή γλώσσας έχει οριστεί η ελληνική γλώσσα.

 

 

AMIS installation instructions

Installing AMIS
Για να ανοίξετε ένα βιβλίο DAISY θα χρειαστείτε ένα DAISYplayer. Υπάρχουν συσκευές και λογισμικά αναπαραγωγής βιβλίων DAISY. Προτείνουμε το AMIS (AdaptiveMultimediaInformationSystem) που είναι δωρεάν λογισμικό. Λεπτομέρειες για το AMIS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.daisy.org/amis/amis-daisy-2.02-daisy-3-playback-software.