Ψηφιακό Βιβλίο: Ανατομία του κινηματογράφου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. EPUB
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή ePUB
  6. 660 ΚΒ
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.