1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εκπαίδευση και κράτος (Έννοια)
    2. Γιουγκοσλαβία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)