Ψηφιακό τεκμήριο: 990 [PDF]

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
AMELib
Αρχείο pdf με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR- Optical Character Recognition)
Αρχείο PDF
4.421 KB
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.