1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παιδιά (Έννοια)
    2. Κοινωνική πρόνοια (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)