Μετάφραση του "Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν" / Αράπη, Φωτεινή [Μεταφραστής]