Η μεταπολιτευτική Ελλάδα, 1974-2009 - Πρώτη έκδοση: 2008. - Αθήνα: Πόλις, 2013

  1. Manifestation
  2. Βούλγαρης, Γιάννης (1951-)
  3. Πρώτη έκδοση: 2008
  4. Αθήνα: Πόλις, 2013
  5. 518 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες 477-518.
  7. Αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου "Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση".
cover