1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Cuche, Denys (1947-)
 4. Σιατίτσας, Φώτης
 5. Λεοντσίνη, Μαίρη (1965-)
 6. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001
 7. 212 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 9608041864
 9. Βιβλιογραφία σελίδες (205-212)
cover
  • Εισαγωγή -- Ι. Κοινωνική γένεση της λέξης και της ιδέας της κουλτούρας -- ΙΙ. Η επινόηση της 
   επιστημονικής έννοιαςτης κουλτούρας -- ΙΙΙ.Ο θρίαμβος της έννοιας της κουλτούρας -- IV. Η μελέτη των
   σχέσεων ανάμεσα στις κουλτούρες και η ανανέωση της έννοιας της κουλτούρας -- V.Κοινωνικές και πολιτισμικές
   ιεραρχίες -- VI. Κουλτούρα και ταυτότητα -- VII. Διακυβεύματα και κοινωνικές χρήσεις της έννοιας
   της κουλτούρας -- Συμπέρασμα υπό μορφή παραδόξου: περί της ορθής χρήσης του πολιτισμικού σχετικισμού
   και του εθνοκεντρισμού -- Βιβλιογραφία.