Διεθνοποίηση και διεθνικές επιχειρήσεις - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Μυλώνη, Βαρβάρα | Γεωργόπουλος Αντώνιος Ν. (1958-)
  3. Τσιαδήμου, Αναστασία
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 186 σελίδες
  6. 978-960-603-176-2