1. Θέμα
    1. Έλληνες (Έννοια)
    2. Αίγυπτος (Περιοχή)
    3. Κάϊρο (Περιοχή)
    4. Ιστορία (Έννοια)
    5. 20ός αιώνας (Γεγονός)