Ιστορικές σχολές και μέθοδοι : εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία : πανεπιστημιακές παραδόσεις - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008
412 σελίδες
978-960-02-2265-4
Υπολογιστής (Computer)
Computer carriers - online resource
Βιβλιογραφία σελίδες: [385]-399 | Ευρετήριο σελίδες: [401]-412