Συγκριτική εκπαίδευση : [τόποι και λόγοι] - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2015

  1. Έκδοση
  2. Πασιάς, Γεώργιος Κων.
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2015
  4. 399 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. 978-960-333-913-7