Λαζαράτου, Ακριβή

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα