Αλγόριθμοι - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2005

  1. Έκδοση
  2. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. (1970-)
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
  4. 557 σελίδες : σχεδιαγράματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
  5. 960-418-070-3
    • Περιέχει: Τεχνικές Σχεδιασμού & Αναλύσεως Αλγορίθμων, Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Αναπαράσταση και Διαπέραση Γραφημάτων, Ελάχιστα Επικαλύπτοντα Δέντρα, Συντομότερα Μονοπάτια, Ροές Δικτύων, Αλγοριθμικά Διαδικτύου, Συμβολοσειρές, Αριθμητικοί Αλγόριθμοι, Ανταγωνιστική Ανάλυση, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Δικτύων Υπολογιστών, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας, Ευρετικές Τεχνικές, Υπολογιστική Γεωμετρία, Βασικοί Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι, Γεωμετρικές Δομές Δεδομένων, Παράληλλοι Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι για Ιεραρχίες Μνήμης, Στοιχεία Άλγεβρας κ.α.