Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2012

 1. Έκδοση
 2. Τρίτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Database management systems
 3. Ramakrishnan, Raghu (1961-) | Gehrke, Johannes
 4. Σίσιας, Γεώργιος
 5. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2012
 6. xxvi, 982 σελίδες : πινακες ; 30 εκατοστά
 7. 978-960-418-371-5
 8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
 9. Ιστοσελίδα εκδότη
  • Περιεχόμενα Πρόλογος -- Μέρος Ι: Θεμελιώδεις έννοιες -- 1. Μια επισκόπηση των συστημάτων βάσεων δεδομένων -- 2. Εισαγωγή στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων -- 3. Το σχεσιακό μοντέλο -- 4. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός -- 5. Sgl: Αιτήματα, περιορισμοί, εναύσματα -- Μέρος ΙΙ: Ανάπτυξη εφαρμογών -- 6. Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων -- 7. Εφαρμογές στο διαδίκτυο -- Μέρος ΙΙΙ: Καταχώριση και ευρετηριοποίηση -- 8. Επισκόπηση της αποθήκευσης και ευρετηριοποίησης -- 9. Αποθηκεύοντας δεδομένα: δίσκοι και αρχεία -- 10. Δενδρικά ευρετήρια -- 11. Ευρετήρια κατακερματισμού -- Μέρος IV: Υπολογισμός αιτημάτων -- 12. Επισκόπηση του υπολογισμού αιτημάτων -- 13. Εξωτερική ταξινόμηση -- 14. Υπολογισμός σχεσιακών τελεστών -- 15. Ένας τυπικός βελτιστοποιητής σχεσιακών αιτημάτων -- Μέρος V: Διαχείριση συναλλαγών -- 16. Επισκόπηση της διαχείρισης συναλλαγών -- 17. Έλεγχος ταυτοχρονισμού -- 18. Επαναφορά από βλάβη -- Μέρος VI: Σχεδιασμός και ρύθμιση βάσεων δεδομένων -- 19. Τελειοποίηση σχήματος και κανονικές μορφές -- 20. Σχεδιασμός και ρύθμιση της φυσικής βάσης δεδομένων -- 21. Ασφάλεια και εξουσιοδότηση -- 22. Παράλληλες και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων -- 23. Συστήματα βάσεων δεδομένων αντικειμένων -- 24. Επαγωγικές βάσεις δεδομένων -- 25. Οργανωμένη αποθήκευση δεδομένων και υποστήριξη αποφάσεων -- 26. Εξόρυξη δεδομένων -- 27. Ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων XML -- 28. Διαχείριση χωρικών δεδομένων -- 29. Επιπλέον θέματα -- 30. Το λογισμικό Minibase -- Γλωσσάριο -- Αναφορές -- Ευρετήριο όρων