Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Economia Publishing, 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα
 4. 1η έκδοση
 5. Ματούλα Τομαρά - Σιδέρη
 6. Αθήνα: Economia Publishing, 2016
 7. 128 σελίδες ; 23 εκατοστά
 8. 978-960-9490-41-2
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 116-118. | Ευρετήριο: σελίδες 119-127.
  • Περιεχόμενα

   Πρόλογος    7

   Κεφάλαιο Α: Για το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο

   Έλληνες της Διασποράς: Παροικιακός βίος και Ευεργετισμός 11

   Αιγυπτιώτης Ελληνισμός: Οι απαρχές 16

   Συγκρότηση της Αιγυπτιώτικης Ελληνικής παροικίας 18

   Οικονομική λειτουργία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού 25

   Ο ρόλος των Αδελφοτήτων 29

   Συλλογικότητα και προσωπικότητα  31

   Κεφάλαιο Β: Ευεργέτες και ευεγερτισμός

   Πηγές και μεθοδολογία 39

   Ευεργέτες και Ευεργετισμός: Εκφάνσεις του Διαφωτισμού 46

   Οι ευεργέτες ως οργανικοί διανοούμενοι της αστικής τάξης 53

   Η ιδεολογία του Ευεργετισμού 59

   Αναγνώριση – ανταποδοτικότητα 67

   Οι λειτουργίες του Ευεργετισμού  73

   Ευεργέτης vs. Φιλάνθρωπος  78

   Ευεργέτης vs. Εθελοντής  85

   Κεφάλαιο Γ: Ευεγερτισμός της παγκοσμιοποίησης

   Από την προσωπική στην ιδρυματική ευεργεσία 95

   Ιστορική λειτουργία του ιδρυματικού ευεργετισμού 100

   Οι τρεις περίοδοι του Ευεργετισμού 103

   Παράρτημα 107

   Πηγές 115

   Βιβλιογραφία 116

   Ευρετήριο  119