Λειτουργικά συστήματα - 2η ελληνική έκδοση της έβδομης αγγλική έκδοσης. - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός), 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Silberschatz, Abraham
  2. Galvin, Peter B.
  3. Gagne, Greg
  1. Λιωνής, Σπυρίδων Πολυχρόνης Κ.
  2. Καραχάλιου, Αλεξάνδρα Θ.
  1. Αντωνής, Κωνσταντίνος
  2. Λάμψας, Πέτρος (1970-)
 3. 2η ελληνική έκδοση της έβδομης αγγλική έκδοσης
  1. Αθήνα
  1. Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2009
  1. Μέρος Πρώτο. Περίληψη: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 2. Δομές λειτουργικών συστημάτων -- Μέρος Δεύτερο. Διαχείριση διεργασιών: Κεφάλαιο 3. Διεργασίες Κεφάλαιο 4. Νήματα Κεφάλαιο 5. Χρονοπρογραμματισμός Κεφάλαιο 6. Συγχρονισμός διεργασιών Κεφάλαιο 7. Αδιέξοδα -- Μέρος Τρίτο. Διαχείριση μνήμης: Κεφάλαιο 8. Κύρια μνήμη Κεφάλαιο 9. Εικονική μνήμη-- Μέρος Τέταρτο. Διαχείριση χώρου μόνιμης αποθήκευσης: Κεφάλαιο 10. Διεπαφή συστήματος αρχείων Κεφάλαιο 11. Υλοποίηση συστήματος αρχείων Κεφάλαιο 12. Δομή χώρου μαζικής αποθήκευσης Κεφάλαιο 13. Συστήματα Ε/Ε -- Μέρος Πέμπτο. Προστασία και ασφάλεια: Κεφάλαιο 14. Προστασία Κεφάλαιο 15. Ασφάλεια -- Μέρος Έκτο. Συστήματα ειδικού σκοπού: Κεφάλαιο 16. Συστήματα πραγματικού χρόνου Κεφάλαιο 17. Συστήματα πολυμέσων -- Βιβλιογραφία -- Πηγές.
  1. Το βιβλίο "Λειτουργικά Συστήματα", η ελληνική μετάφραση της έβδομης έκδοσης του συγγράμματος "Operating Systems Concepts" των Silberschatz, Galvin και Gagne, προορίζεται για χρήση σε προπτυχιακό επίπεδο σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικών Υπολογιστών. Θεωρείται ένα από τα κλασικά συγγράμματα της Επιστήμης των Υπολογιστών και ένα από τα καλύτερα βιβλία διεθνώς για την κάλυψη θεμελιωδών εννοιών των Λειτουργικών Συστημάτων, έννοιες εισαγωγικές και βασικές για την κατανόηση της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Η έκδοση στα ελληνικά υποστηρίζεται από το δικτυακό τόπο http://os-book.iwn.gr, (οπού μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα περιεχόμενα του βιβλίου). Εκεί, διδάσκοντες και φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να βρουν επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό και παραδείγματα για τις έννοιες των Λειτουργικών Συστημάτων, διαφάνειες για τη διδασκαλία του μαθήματος, λυμένες και άλυτες ασκήσεις, σελίδες των μαθημάτων που χρησιμοποιούν το σύγγραμμα, χρήσιμους συνδέσμους, χώρο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα Λειτουργικών Συστημάτων και ενότητα στην οποία θα δημοσιεύονται τυχόν διορθώσεις του ελληνικού κειμένου. Μέρος των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι προσβάσιμο μόνο σε όσους έχουν προμηθευτεί το βιβλίο. Η μετάφραση αυτού του βιβλίου έρχεται να συμπληρώσει τη διαθέσιμη στα ελληνικά βιβλιογραφία για τα Λειτουργικά Συστήματα, με ένα υψηλού επιπέδου σύγγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 55 Πανεπιστήμια και Κολλέγια διεθνώς.