Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βάρσος, Δημήτριος Α.
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Σοφία
  3. 2012