Κράτη, πόλεμος και καπιταλισμός - Αθήνα: Κριτική, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Mann, Michael (1942-)
  1. Τσερεζόλε, Ελένη
  1. Μαραγκουδάκης, Μανούσος Ε.|
  1. Αθήνα
  1. Κριτική
 3. 2006