Τζαναβάρης, Σπύρος-Διονύσιος Γ. [Συγγραφέας]. Το μονοπάτι του e-πολεμιστή