Κοινωνική πράξη και υλισμός : σπουδή στην κοινωνιολογία της γνώσης - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000

  1. Manifestation
  2. Αντωνοπούλου, Μαρία Ν.
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000
  4. 412 σελίδες 21 εκατοστά
  5. Φιλοσοφικοί δρόμοι
  6. 960-221-186-5, 978-960-221-186-1
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες. [396]-412
    • Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει το κοινωνικό περιεχόμενο της φιλοσοφικής έννοιας της ύλης και τα ιστορικά όρια της θεωρίας του υλισμού. Εξετάζει τον υλισμό ως ιστορικό τρόπο της συνείδησης εντός της εμπορευματικής, κατεξοχήν δε της καπιταλιστικής, κοινωνίας. Και επιχειρεί να καταστήσει ρητό τον τρόπο με τον οποίο ο υλισμός συνιστά θεωρητικό στάδιο του φετιχισμού του εμπορεύματος, της συνθήκης που είναι καταστατική της καπιταλιστικής κοινωνίας και κυριαρχεί στη δράση και τη συνείδηση των ανθρώπων.