Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2015

  1. Έκδοση
  2. Mazower, Mark (1958-)
  3. Μαρκέτος, Σπύρος
  4. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2015
  5. 431 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-250-241-9
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 403-420) και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης