Κοκκινάκη, Φλώρα

  1. Person
  2. Female
  3. Αθήνα
  4. undefined
  5. Ακαδημαϊκός
  6. Κοινωνική Ψυχολογία - Συμπεριφορά του Καταναλωτή - Διαφήμιση
  7. Ελληνική
  8. Ελλάδα
    • H Φλώρα Κοκκινάκη αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1991. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil), ενώ το 1997 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα (PhD) από το Τμήμα Ψυχολογίας του University College London. Από το 1997 μέχρι το 1999 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο London Business School. Έχει διδάξει στο University College London, στο London School of Economics and Political Science, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 2003 είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή (Μοντέλα Στάσεων-Συμπεριφοράς, Λήψη Αποφάσεων), τη Διαφήμιση (Συναισθηματικές Διαδικασίες στην Αλλαγή των Στάσεων, Συνέπειες της Εμπλοκής) και την Κοινωνική Ψυχολογία (Επιδράσεις του Σθένους των Στάσεων, Συναισθηματικές Συνέπειες της Αντιπραγματικής Σκέψης). Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά όπως το British Journal of Psychology, το British Journal of Social Psychology, το Journal of Economic Psychology, το Acta Psychologica, το Advances in Consumer Research, το Journal of Marketing Management κ.ά. Σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων Social Sciences Citation Index, Psychinfo και Business Source Premier, έχουν γίνει συνολικά περισσότερες από 100 αναφορές στο έργο της. ⟶ Οικονομικό Πανεπιστήμιο