Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.pdf

 1. Digital File
  • application/pdf
  • 978-960-445-975-9.pdf
  • pdf
 2. 1.5 MB
 3. Αρχείο pdf μερικώς προσβάσιμο (partially accessible)
 4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993
 5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
 6. Digital Βιβλίο: Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας : (άρθρα 372-384 ΠΚ)