1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κύπρος (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)