Ελληνική μετάφραση του "Operations management" / Γρηγοριάδης, Αριστογείτων [Μεταφραστής]