Κλινική ψυχολογία στην πράξη : όψεις της ελληνικής πραγματικότητας - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ντεβέ, Μαρία | Εσερίδου, Δέσποινα | Κατσογιάννη, Ειρήνη | Μισουρίδου, Ευδοκία | Καπράλος, Γιώργος | Ρότσικα, Βασιλική | Νικολαΐδου, Μαργαρίτα | Μπακομήτρου, Φλωρεντία | Κουλιεράκης, Γεώργιος | Αθανασοπούλου, Ελένη
 4. Ποταμιάνος, Γρηγόρης Α. | Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
 5. επστημονική επιμέλεια Γρηγόρης Ποταμιάνος, Φώτιος Αναγνωστόπουλος
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση [Παπαζήσης], 2011
 7. 24 εκατοστά
 8. Κλινική ψυχολογία
 9. 9789600225808
 10. Περιέχει βιβλιογραφίες
 11. 616.8909495
  • Εισαγωγή -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: το παράδειγμα του Κέντρου 
   Ημέρας -- Το έργο του ψυχολόγου στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
   -- Ο ρόλος του θεραπευτή στην απεξάρτηση του αλκοόλ -- Η θέση και η λειτουργία του κλινικού ψυχολόγου
   στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου (ΨΝΑ) -- Το έργο του κλινικού ψυχολόγου με παιδιά και εφήβου
   σε ένα Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας -- Το έργο του κλινικού ψυχολόγου στο πλαίσιο ενός Κέντρου Ημέρας
   για παιδιά με αυτισμό -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου
   -- Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στα καταστήματα κράτησης.