Καλαφατούδης, Στράτος [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας