Λογοτεχνία και εκπαίδευση - Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αποστολίδου, Βενετία
Αθήνα: Τυπωθήτω, 1999
ιε, 392 σελίδες, εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
9608041015
Περιέχει βιβλιογραφία.