Εισαγωγή στη φιλοσοφία - Έκτη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2011

  1. Έκδοση
  2. Αυγελής, Νικόλαος Γ.
  3. Έκτη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2011
  5. 569 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-9533-19-5
  7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.