Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002

  1. Έκδοση
  2. Κόκκινος, Γιώργος
  3. Αλεξάκη, Ευγενία | Κόκκινος, Γιώργος
  4. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002
  5. 327 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-375-310-0
  7. Περιέχει βιβλιογραφία.
Εξώφυλλο έκδοσης