Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή - 1η έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κόκκινος, Γιώργος
 4. Αλεξάκη, Ευγενία | Κόκκινος, Γιώργος
 5. 1η έκδοση
 6. επιμέλεια Γιώργος Κόκκινος, Ευγενία Αλεξάκη.
 7. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002
 8. 327 σελίδες,24 εκατοστά
 9. 789603753100
 10. Περιέχει βιβλιογραφία.
 11. Πατήστε εδώ
 12. AM7.D55 2002