1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αγγλική λογοτεχνία (Έννοια)
    2. 19ος αιώνας (Γεγονός)