Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006

  1. Έκδοση
  2. Τσιάκαλος, Γιώργος
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2006
  5. 318 σελίδες,24 εκατοστά
  6. Αντιρρήσεις ; 2.
  7. 960402258X
  8. Πατήστε εδώ