1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Giddens, Anthony (1938-)
    1. Τσαούσης, Δημήτριος Γ. (1931-)
  3. Δεύτερη έκδοση
    1. Αθήνα: Gutenberg, 2009