1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Γάλλος
  4. Παιδαγωγός
Freinet, Celestin