1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μαρβάκης, Αθανάσιος
    2. Μεντίνης, Μιχάλης
  2. Ελληνική
    1. Κοινωνική ψυχολογία